Tijdens mijn werk op het medisch laboratorium zag ik veel schildklierwaardes voorbijkomen en dan dacht ik soms oei wat zal degene zich slecht voelen, hopelijk wordt er snel ingegrepen door een arts. Maar eigenlijk is de enige die dit kan beoordelen jij zelf!

Want wat zijn nou eigenlijk goede of foute waardes en welke testen zijn een bijdrage in jouw gezondheid.

TSH Thyroid Stimulerend Hormoon

De eerste labtest die aangevraagd wordt om te kijken of er problemen zijn met de schildklier is een TSH.  Als deze binnen de normaalwaarden van het lab ligt wordt er vaak geen verder onderzoek gedaan.

Maar wat zijn normaalwaarden van het lab? Ooit zijn er heel veel testen gedaan van “normale” patiënten en daaruit zijn waardes vastgesteld die ogenschijnlijk normaal zijn. Maar omdat er waarschijnlijk ook mensen tussen zaten met onderliggend schildklierlijden en ouderen, staan deze waardes heel breed.  Het gevolg was dat een TSH  tussen 0.2-8.0 mU/l normaal werd bevonden. Later werd er na meer onderzoek een nieuwe “normaalwaarde” vastgesteld en deze optimale waarde zou tussen de 0.3-3.0 mU/l moeten liggen.

Nu is het zo dat niet elk laboratorium met dezelfde apparatuur meet, dus het kan wel degelijk schelen op welk laboratorium en met welke apparatuur testen gemeten worden. Ook is het zo dat een lab soms na enkele jaren overgaat op een machine van een andere firma, dat zijn dan weer net verschillende testmethodes, zodat er soms standaard lager of hoger gemeten wordt.

Verder uitgesplitst is een normaalwaarde voor iemand die geen medicijnen gebruikt een waarde van een TSH tussen 1 en 2 normaal. Voor iemand die wel medicijnen slikt, die zou zich het beste moeten voelen met een TSH tussen 0.5 en 2.0. Echter wil dat niet zeggen dat dat voor iedereen geldt.

Daarnaast wisselen de waardes nog wel eens in je lichaam dat je veel beter kunt afgaan op hoe je je voelt dan de labwaardes laten uitmaken hoe je je voelt.  Jouw ideale labwaardes zijn zeer persoonlijk en dat zijn jouw eigen “normaalwaardes”. Om daar zicht op te krijgen adviseer ik daarom ook altijd om je waardes zelf bij te houden en daarbij te noteren hoe je je erbij voelt. Mochten er dan bepaalde klachten zijn de lijken bij de schildklier te horen kun je altijd beoordelen of er iets gewijzigd is in je uitslagen.

Optimale waardes bij schildkliertesten:

Testnaam Standaard normaalwaarde Optimale normaalwaarde Eenheid
TSH 0.5 – 5.0 0.5 – 2.0

Ouderen 0.5 – 2.5

mU/l
FT4 11 – 21 14-21 pmol/l
FT3 3 – 8 4 – 6 pmol/l
TPO antistoffen < 30 IU/ml
TG antistoffen < 30 IU/ml

FT4 wordt vaak gemeten naast de TSH waarde. De schildkliermedicatie wordt eigenlijk vrij vertaald in de FT4 waarde. Normaal gesproken, hoe meer medicijn hoe hoger de FT4 waarde.

Echter het meest actieve schildklierhormoon wat gemeten wordt is de FT3. Het lichaam moet de FT4 nog omzetten naar de FT3. Dat gebeurt voor 60% in de lever, voor 20% in de darmen en de rest in overige delen.

De FT4 en de FT3 moeten in verhouding zijn met elkaar. Als de FT4 hoger is moet de FT3 dat ook zijn. Is de FT3 in verhouding lager dan schort er iets aan de omzetting van FT4 naar FT3.

Daarom is het belangrijk om alle waardes te meten en om te kijken naar de juiste verhouding. Vaak is het zo,  als de TSH te hoog is, de FT4 en de FT3 te laag zijn en ook andersom een lage TSH en hoge FT4 en FT3 kunnen het geval zijn.  In andere gevallen zijn er soms andere verhouding die weer een indicatie geven naar de oorzaak van de schildklierproblemen.

De antistoffen anti-TPO en anti-TG zorgen voor de diagnose Hashimoto. Als deze aanwezig zijn kan er sprake zijn van een auto-immuunziekte.

Kortom voel je dat je schildklierwaardes uit balans zijn en wil je daaraan werken? Neem dan vooral contact met me op!